DAVID INNOVATION

Email: david@davidinnovation.com

Tel: +66 (0) 2077-5246

ทีมนักวิจัยไทยเจ๋ง!!!สานต่องานพ่อ องค์ ร.9

ทีมนักวิจัยไทยเจ๋ง สร้างนวัตกรรม Pre-Aseptic Sterilisation System (PASS) ด้วยการใช้เทคโนโลยีรังสียูวีซี เพื่อลดและควบคุมจำนวนเชื้อโรคในน้ำนมโค คว้ารางวัลเหรียญเงิน และ Special Prize จาก Korea Invention Promotion Association ในงาน iENA 2018 ที่สหพันธรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 1-4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยนวัตกรรมดังกล่าวนี้ส่งเข้าประกวดในนามประเทศไทยโดยมี วช. เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวนี้ โดยผลงานนี้เป็นของนายเดวิด มกรพงศ์ นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการสนับจากหลายหน่วยงาน เช่น อ.ส.ค. เกษตรกรฟาร์มโคนม และ มว. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ผ่าน Food Innopolis ตามแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศไทย มว. เสริมแกร่ง เพิ่มมูลค่างานวิจัย คว้าชัยเหรียญรางวัลในกิจกรรมนี้ เกิดจากการช่วยเหลือด้านการตรวจวัดที่ต้นน้ำและกลางน้ำของงานวิจัย ด้วยความถูกต้องแม่นยำผ่านเครื่องมือมาตรฐานระดับสูง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ทีมวิจัยในด้านการใช้ประโยชน์และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้รังสียูวีซีในนมโคและผลิตภัณฑ์จากนม จนได้ข้อมูลที่แม่นยำมากพอ ทำให้ต่างชาติยอมรับงานนวัตกรรมชิ้นนี้ โดยเป็นการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการแสง (Radiometry Laboratory) กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ผ่าน Food Innopolis ตามแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศไทย

 

ที่มา https://www.papayanews.com/news/44183/